Press Releases

April 22, 2019 / Korean

아시아 태평양 지역 사회 기금은 그랜트 상에 $ 15 만에 아시아와 태평양 비영리 부문 강화

LOS ANGELES, CA – 아시안 태평양 커뮤니티 기금 (Asian Pacific Community Fund) 재단은 올해 창립 25주년을 기념해서 제10회 연례 기금$150,000...
Read More
April 22, 2019 / English

APCF Strengthens the Asian and Pacific Islander Nonprofit Sector with $150,000 in Grant Awards

LOS ANGELES, CA – On Wednesday, June 8, 2016, the Asian Pacific Community Fund (APCF) granted $150,000 to nonprofits serving...
Read More

Asian Pacific Community Fund Strengthens the Asian and Pacific Islander Nonprofit Sector with $150,000 in Grant Awards
June 9, 2016

LOS ANGELES, CA – On Wednesday, June 8, 2016, the Asian Pacific Community Fund (APCF) granted $150,000 to nonprofits serving the incredibly diverse Asian and Pacific Islander (API) communities at its 10th Annual “Giving for All Seasons” Fundraising Gala. The gala was held at Fifth Floor, Los Angeles Music Center, 135 North Grand Avenue in downtown Los Angeles. The event began at 6:00pm with a hors d’oeuvres reception and silent auction, followed by a formal program at 7:30pm.

Click here to view the full press release.

 

Quỹ Cộng Đồng Châu Á Thái Bình Dương Tăng Cường Công Nghiệp Phi Lợi Nhuận Châu Á Thái Bình Dương Với Hơn $150,000 Trong Giải Thưởng Tài Trợ
June 9, 2016

LOS ANGELES, CA – Vào Thứ Tư, Ngày 8 Tháng Sáu, năm 2016, Quỹ Cộng Đồng Châu Á Thái Bình Dương (APCF) sẽ tài trợ $150,000 tới các công nghiệp phi lợi nhuận nhằm phục vụ toàn thể Châu Á và Thái Bình Dương nhân dịp Dạ Tiệc Gây Quỹ Hằng Năm “Giving for All Seasons” lần thứ 10. Buổi dạ tiệc sẽ được tổ chức tại Fifth Floor, Los Angeles Music Center, 135 North Grand Avenue, ở trung tâm thành phố Los Angeles. Sự kiện này sẽ bắt đầu lúc 6:00 chiều với phần tiếp tân khai vị và đấu giá im lặng, tiếp theo là chương trình chính thức lúc 7:30 tối.

Click here to view the full press release.

 

아시아 태평양 지역 사회 기금은 그랜트 상에 $ 15 만에 아시아와 태평양 비영리 부문 강화
June 9, 2016

LOS ANGELES, CA – 아시안 태평양 커뮤니티 기금 (Asian Pacific Community Fund) 재단은 올해 창립 25주년을 기념해서 제10회 연례 기금$150,000 지원 행사 및 장학금 시상식을 오는 6월 3일 (수요일)에 로스앤젤레스 시 다운타운에 위치한 뮤직센터(Los Angeles Music Center 5층, 135 North Grand Avenue)에서 개최한다. 이번 행사는 오후 6시부터 간단한 다과와 경매 행사를 시작으로, 7시 30분에는 공식행사가 개최될 예정이다.

Click here to view the full press release.

 

亞太社區基金會撥款$15萬美金資助亞太裔非營利組織
June 9, 2016

(洛杉磯訊) 亞太社區基金會 (APCF) 將於6月8日(星期三)在第10屆Giving for All Seasons Fundraising年度慈善募款晚會捐贈15萬美金予各種亞太社區非營利組織。慈善募款晚會將於洛杉磯市中心的洛城音樂中心(Los Angeles Music Center)五樓舉行,地址:135 North Grand Avenue。晚會將於晚上6點開始,首先是餐前點心和無聲競價拍賣會,正式節目將於7點30分登場。

Click here to view the full press release.